Provider=SQLNCLI11;Data Source=bitkonex\sqlexpress;Initial Catalog=166359-1065;User ID=166359_hj45178;Password=nd1048_!AW

Boka banor på City Games


Att tänka på

En bowlingtimme är 55 min.

Observera att på fredagar & lördagar kan det förekomma åldersgräns.

För en person tar det ca 10 minuter att spela en serie, exempel:
Är man tre personer hinner man ca två serier var på en bowlingtimme.

Vår rekommendation är att man är 3-4 personer per bana, detta för att väntan på sin tur inte ska bli för lång.

Välj ett datum